pSiparişleriniz İçin:  +90 224 441 11 92
Yeniliklerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

3D PRINTER

Neden 3D Printer?

3D PRINTER TARİHÇESİ
Hızla artan nüfus, tarım, taşıma ve teknolojideki gelişmeler, yaşam düzeyinin yükselmesi ile tüketim malı talebinin artması, buharlı makinenin buluşu ve düşünsel nedenler gibi birçok neden sanayi devrimini doğurmuş, böylelikle üretimin evlerden ve atölyelerden yürütülmesi yerine fabrika sistemine ve yeni üretim süreçlerine geçilmesine neden olmuştur.

1760-1840 yılları arasında elde üretim yöntemleri yerini yavaş yavaş makine ile üretime bırakmış, böylelikle 1inci Sanayi Devrimi adını verdiğimiz süreç başlamıştır.

1850’lerde endüstriyel seri üretimde yeni bir alan olarak ismi geçmeye başlayan çelik ile 2inci Sanayi Devrimi başlamıştır.

1950’lerden sonra analog, mekanik ve elektronik teknolojiden dijital teknolojiye geçiş olmuş, bu da 3üncü Sanayi Devrimi ya da daha yaygın olarak Dijital Devrim olarak adlandırılmış ve Bilgi Çağı’nı başlatmıştır.

1984 yılında ilk üç boyutlu yazıcı 3D Systems firmasının kurucusu Chuck Hull tarafından üretilmiştir. Böylelikle üretim yöntemleri dilinde Çıkarmalı Üretim (Subtractive Manufacturing) olarak adlandırılan talaşlı üretim yönteminden farklı olarak bir diğer adı 3 boyutlu yazdırma (3D printing) olan, Eklemeli Üretim (Additive Manufacturing) yöntemi doğmuştur.

1984 - Charles Hull tarafından sayısal bilgi kullanarak 3 boyutlu obje üretimi geliştirildi.

1986 - Charles Hull Stereolithografi yöntemini geliştirdi ve patentini aldı.

1986 - Charles Hull 3D Sytems şirketini kurdu ve ilk ticari 3D yazıcı makinesini geliştirdi. Bu makinenin adı stereolithografi cihazıydı.

1988 - 3D Systems Şirketi genel kullanıma yönelik ilk modeli SLA-250 yi geliştirdi.

1988 - Scott Crump Fused Deposition Modeling (FDM) "Ergitmeli Model Yığma" teknolojisini icat etti.

1989 - Scott Crumb Stratasys şirketini kurdu.

1991 - Helisys şirketi ilk katmanlı obje üretim sistemini sattı

1992 - Stratasys ilk FDM makinesini sattı.

1992 - DTM şirketi ilk SLS sistemini sattı.

1993 - Solidscape mürekkep püskürtme mantığı ile çalışan bir cihaz üretme amacı ile kuruldu.

1993 - "MIT" Mürekkep püskürtme yöntemil ile 3 boyutlu obke üretimi ile ilgili bir patent aldı.

1995 - Zcorp MIT nin patentini lisansladı ve bu teknoloji ile çalışan 3D printerları üretmeye başladı.

1996 - Stratasys "Genisys" modelini piyasaya sürdü.

1996 - Z Corporation "Z402" modelini piyasaya sürdü.

1996 - 3D systems "Actua 2100" ü piyasaya sürdü". 3D yazıcı kelimesi ilk kez bu yılda kullanılmaya başlandı.

1997 - EOS Stereolithografi şirketini 3D Systems şirketine sattı ancak halen Avrupanın en büyük üreticilerinden biri.

2006 - Açık kaynak ilk 3D yazıcı projesi başladı - Reprap. Kendi parçlarınıda kopyalabilmeözelliğine sahip bu makine sayesinde bir çok ev kullanıcısı 3D yazıcı sahibi olacaktı.

2008 -Reprap'in ilk versiyonu tamamlandı. Kendi parçalarının %50 sini üretebiliyordu.

3D PRINTER ÜSTÜNLÜKLERİ
 • Tasarım Özgürlüğü
 • Maliyet Düşüklüğü
 • Üretim Kolaylığı
 • Hızlı Prototip
 • Parça & Alet Yapımı
 • Yüksek Değerde İmalat
 • Son Ürün
3D PRINTER ÇEŞİTLERİ
  3D Yazıcılar bir çok farklı teknoloji kullanabilmektedirler. Teknolojiler arasındaki farklılıklar genellikle katmanların nasıl oluşturulduğu ile alakalıdır. 3D yazıcıların kullandığı bazı teknojileri sıralamak gerekirse;
 • Seçici Lazer Sinterleme - SLS (Selective Laser Sintering)
 • FDM (Fused Deposition Modelin)
 • Stereolithograhpy en çok kullanılan 3D yazıcı teknolojileri arsındadır.
3D PRINTER GELECEĞİ
Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin sağladığı en önemli avantaj, hemen hemen her geometrideki parçanın üretimine olanak sağlıyor olması. En önemli dezavantajı ise, oldukça yavaş bir işlem olması. Bu da demek oluyor ki, eğer çok yüksek sayıda parça üretilmesi gerekiyorsa, plastik enjeksiyon gibi bir yöntemin tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Fakat, eğer farklı tasarımlara sahip parçalardan az sayıda üretmek isteniyorsa, o zaman üç boyutlu yazıcı teknolojisinin doğru tercih olacağını söyleyebiliriz.

Bu açıdan baktığımızda, üç boyutlu yazıcı teknolojisinin özellikle tasarım süreçlerinde ve prototip aşamasında kullanışlı olacağını anlayabiliriz. Örneğin İsviçre’li saat üreticileri, yeni saat modellerini tasarlarken üç boyutlu yazıcılardan sıklıkla faydalanıyorlar. Yani, üretecekleri yeni modelleri bilgisayar çizimleri üzerinde değerlendirmek yerine, saatlerin prototiplerini üç boyutlu yazıcılarla üretip, tasarım sürecini gerçek objeler üzerinde düşünerek gerçekleştiriyorlar.

Yedek Parça Sektörü Açısından Önemi
Önümüzdeki yıllarda üç boyutlu yazıcıların öne çıkacağı önemli alanlardan bir diğerinin de, yedek parça sanayisi olduğu düşünülüyor. Örneğin araba bakımı ve tamiratı yapan servis istasyonları, değişmesi gereken parçaları yurtdışından getirtmek yerine, ihtiyaca göre yazdırma yoluna gidebilirler. Bu da, işçilik ve nakliye masraflarının aradan çıkması nedeniyle yedek parçalarda bir ucuzlamaya yol açacağı için yedek parça üreten birçok küçük üreticinin iflasına yol açabilir. Yazıcıların hammadde gerekisinimi nedeniyle, hammade tedarik zincirinin küçük üreticilerden lokal servis istasyonlarına doğru kayacak şekilde yol değiştirmesi de, bu sürecin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır.

Fakat şunu da açıkça söylemek lazım ki, her ne kadar akla yatkın görünse de, böyle bir senaryonun çok yakın bir gelecekte gerçekleşebilmesi pek muhtemel görünmüyor. Çünkü, yedek parça üretiminin geleneksel üreticilerden lokal servis istasyonlarına kayabilmesi için, öncelikle bu teknolojinin önündeki fiyat bariyerinin aşılması lazım. Diğer bir deyişle, özellikle metal yedek parça yazdırma becerisine sahip, yukarıda bahsi geçen seçmeli lazer sinterleme (SLS) prosesi, ekipman maliyetinin yüksek olması nedeniyle henüz yeterli cazibeye sahip değil.

Bu geçişin ne kadar sürebileceğine dair çok net tahminler yapmak oldukça zor elbette. Fakat, bir zamanlar koca bir odayı dolduran ve çok pahalı bir teknoloji olarak değerlendirilen bilgisayarların bugün geldiği nokta düşünülürse, bugün bize uzak görünen bu geçişin beklediğimizden daha yakın bir gelecekte günlük hayatımızın bir parçası olduğunu görebiliriz.[ muhendishane.org web sitesinden alıntıdır. ][bağlantı]

YENİ GELİŞME

YENİ GELİŞME